دسته: سنگ معدن سیلیس

معدن (Mine) و هر آنچه راجع به آن باید بدانیم

سنگ معدن سیلیس, معدن

معدن عبارت است از محل پیدایش طبیعی یک ماده معدنی (فلزی یا غیرفلزی) که مورد اکتشاف و بهره برداری قرار گرفته است، ومعادل لاتین آن (Mine) میباشد. تاریخچه معدن: بهره برداری وکشف معادن و ذوب سنگ معدنها و استخراج فلزات از آنها به دوران باستان برمی گردد در مورد...

ادامه مطلب